.:Obec Radava - Zverejňovanie:.
Typ Číslo Popis/Predmet Suma s DPH Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 9744989495 Telefón OcU 50,87 €Slovak Telekom, a.s. 12.12.2012
Faktúra 9745003363 Telefón zdravotné str. 13,73 €Slovak Telekom, a.s. 12.12.2012
Faktúra 51206933 Výchovný program v praxi - ZD 59,05 €RAABE, 12.12.2012
Faktúra 014212012 Tabuľa o poskytnutí dotácii NSK 105,42 €Olymp - Jozef Smrhola10.12.2012
Zmluva Z20120105 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. Z20120105 4 199,00 €Miestna akčná skupina Združenia Termál10.12.2012
Faktúra 7120407476 Nájom 68,58 €Slovenský pozemkový fond07.12.2012
Faktúra 201210 Výroba a montáž antikorovej striešky 280,00 €Peter Páleš - Kovexo07.12.2012
Faktúra 502012 Inzercia v Chýrniku 100,00 €Vydavateľstvo H+S06.12.2012
Faktúra 7247662389 Plyn zdr. str. 62,00 €SPP, a.s. 06.12.2012
Faktúra 7247662391 Plyn MŠ 544,00 €SPP, a.s. 06.12.2012
Faktúra 7247662390 Plyn ZŠ 906,00 €SPP, a.s. 06.12.2012
Faktúra 013612012 Perá s potlačou, odznaky, vizitky, igelitové tašky 241,54 €Olymp Jozef Smrhola04.12.2012
Faktúra 8812005446 Program olymp - rozšírenie 88,64 €Kros a.s. 04.12.2012
Zmluva 55H/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,00 €Miko Tomáš04.12.2012
Faktúra 122535 Potraviny školská jedáleň 119,03 €CooP Jednota SD03.12.2012
Zmluva 54H/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 10,00 €Moldová Helena 03.12.2012
Faktúra 1044315605 Mobilné služby 35,58 €Telefónica Slovakia, s.r.o. 30.11.2012
Zmluva 29112012 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - verejné obstarávanie 0,00 €Beata Volšíková29.11.2012
Zmluva 5100014240 Dodatok Ponuka E.Výhoda 0,00 €ZSE Energia, a.s. 29.11.2012
Faktúra 201349788 Časopis Vrabček - MŠ 21,00 €Slovenská pošta, a.s. 28.11.2012
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | zobrazené záznamy: 1981-2000/2457
Obec Radava © 2015, prístupy: | Zverejňovanie do roku 2012: Faktúry | Zmluvy | Objednávky